Projekty

Aktywnie w Europie

Sąsiedzka Opieka nad Seniorem (SOS)

Aktywnie w Europie

Stowarzyszenie Aktywni.eu realizuje projekt pt. „Aktywnie w Europie” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
EU flag-Erasmus+_vect_POS

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji i umiejętności członków organizacji w kontekście prowadzenia szkoleń i warsztatów z wykorzystaniem nowych narzędzi i technologii, które będą prowadzić do zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez organizację zajęć. Dzięki wzbogaconej ofercie szkoleniowej oraz zwiększonej wiedzy uczestników, organizacja będzie mogła dostarczać lepsze i ciekawsze szkolenia, a tym samym wpłynie to na zwiększanie umiejętności i kompetencji społeczności lokalnej, która będzie korzystać ze szkoleń. Dzięki realizacji projektu polepszy się oferta i efektowność szkoleniowa oraz zwiększy się atrakcyjność i znaczenie organizacji.

Projekt zakłada kształcenie trenerów, zwiększanie ich umiejętności i kompetencji oraz naukę nowych metod i narzędzi szkoleniowych. Dzięki udziale w projekcie, trenerzy zyskają pewność siebie, umiejętność autoprezentacji i dostosowania narzędzi do tematyki i odbiorców szkoleń, co wpłynie również na atrakcyjność samych szkoleń. Dzięki temu uczestnicy szkoleń będą chętniej się kształcić, będą bardziej zainteresowani i zmotywowany do zdobywania nowych umiejętności.

Działania

Głównymi działaniami jest uczestnictwo w mobilnościach zagranicznych oraz job shadowing mających na celu zdobycie umiejętności i kompetencji trenerskich z zakresu:
– efektywnej komunikacji
– autoprezentacji, budowania autorytetu, kreowania wizerunku
– metody kształcenia z wykorzystaniem nowych technologii
– praca ze zróżnicowanymi grupami
– prowadzenie szkoleń dla osób dorosłych i seniorów
W ramach projektu przewidziane są również spotkania przygotowawcze, warsztaty kulturowe i językowe, spotkania podsumowujące i ewaluacyjne oraz warsztaty „wzorcowe”.

Oczekiwane rezultaty

Do zakładanych rezultatów projektu należy zaliczyć poszerzoną i zaktualizowaną ofertę szkoleniową Stowarzyszenia. Nowa wiedza i umiejętności znacząco wpłyną na działania organizacji poprzez polepszenie jakości oferowanych szkoleń i warsztatów oraz lepsze ich dostosowanie do wymagań indywidualnych uczestników.
W ramach mobilności, uczestnicy będą mogli nawiązać kontakty międzynarodowe oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniami i innymi organizacjami i firmami z Unii Europejskiej.
Projekt wpłynie również na jakość realizowanych projektów oraz pracę członków organizacji – dzięki wyjazdom i licznym spotkaniom nauczą się lepiej współpracować i dzielić wiedzą z innymi.

Projekt SOS

Wystartował projekt przeznaczony dla osób powyżej 60-go roku życia: „Sąsiedzka Opieka nad Seniorem (SOS)”.

Projekt ma na celu zapewnienie doraźnej opieki i pomocy społecznej. W ramach projektu osoby starsze zostaną przeszkolone z pierwszej pomocy, z opieki nad osobą starszą, z komunikacji – czyli jak rozmawiać ze starszą osobą oraz jak w nagłych wypadkach używać telefonów. Zajęcia będą prowadzone przez osoby biegłe w danej profesji – pielęgniarkę, opiekunkę, trenerów oraz osoby pracujące w PCK. W trakcie szkoleń będą wykorzystywane profesjonalne urządzenia do pierwszej pomocy czy specjalistyczne łóżka medyczne. W przerwach na zajęciach, dla uczestników, jest przewidziany drobny catering.

Zapraszamy do zapisów! Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 603 811 156 lub adresem e-mail: aktywni.eu@op.pl

Zapraszamy do udziału!

logo_asos

Senior gospodarny – senior bezpieczny

W związku z realizacją projektu „Senior gospodarny – senior bezpieczny” realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywni.EU z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, zapraszamy do udziału w szkoleniach oraz doradztwie. Tematyka szkoleń:

1) Budżet domowy- sposoby zarządzania pieniędzmi; Cel i sposoby zarządzania budżetem domowym

2) Oszczędzać czas zacząć. Narzędzia oszczędzania pieniędzy; Produkty bankowe służące oszczędzaniu i pomnażaniu kapitału

3) Nie daj się nabrać „na wnuczka”. Jak bronić się przed oszustami. Szkolenie pokazujące metody wyłudzania pieniędzy od osób starszych

4) Nie daj się manipulacji podczas bezpłatnych pokazów garnków, pościeli i materacy. Szkolenie pokazujące techniki manipulacji stosowane w sprzedaży bezpośredniej

5)Pułapki finansowe i fałszywe „promocje”. Jak kupować z głową. Prezentacja technik manipulacyjnych stosowanych w sprzedaży, gł. W supermarketach

6) Kredyty i pożyczki. Szansa na lepsze życie, czy zagrożenie bankructwem. Szkolenie przestrzegające przed spiralą zadłużeń, podnoszące wiedzę na temat pożyczek

7) „Tanie i zdrowe gotowanie oraz tanie i efektywne sprzątanie. Codzienna oszczędność”

Każde szkolenie będzie trwało 3h zegarowe.

Do projektu zakwalifikuje się 60 osób (średnio po 12 osób w grupie).

W ramach doradztwa zaplanowane jest wypracowanie narzędzi do zarządzania budżetem.

Zapraszamy do zapisów! Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 603 811 156 lub adresem e-mail: aktywni.eu@op.pl

Zapraszamy do udziału!