Świadczenie usługi w zakresie PRZYGOTOWANIA 2 interaktywnych filmów edukacyjnych

W ramach procedury rozeznania rynku, zapraszamy do składania ofert na usługę obejmującą przygotowanie 2 interaktywnych filmów edukacyjnych w 4 wersjach językowych na potrzeby projektu „Infoverload” realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ . Szczegółowy zakres usługi opisany jest w załączonym dokumencie: SZOPZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).

Nowy projekt szkoleniowy realizowany przy wsparciu Erasmus+

 Stowarzyszenie Aktywni.EU  rozpoczyna projekt szkoleniowym współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji i umiejętności członków i trenerów organizacji w kontekście prowadzenia szkoleń i warsztatów dla osób starszych z wykorzystaniem nowych narzędzi i metod zwiększających aktywność fizyczną, aktywny tryb życia i wdrażające trening umysłu , […]