Uwaga na zdrowie

Stowarzyszenie Aktywni.eu rozpoczęło realizację nowego projektu „Uwaga na zdrowie!” skierowanego do osób w wieku 60+ z powiatu Łódź, łódzkiego-wschodniego, zgierskiego oraz poddębickiego. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału seniorów, w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, poprzez szereg komplementarnych i różnorodnych działań edukacyjnych zwiększających wiedzę i świadomość na temat dbania o własne
zdrowie.

Cele szczegółowe to: zwiększenie wiedzy na temat samodzielnego wykonywania ćwiczeń ruchowych, wzrost kompetencji cyfrowych, wykorzystywanych do spraw związanych z dostępem do usług medycznych online; aktywizacja psychiczna.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w: 

Zajęciach aktywności fizycznej

 1. Wprowadzenie do warsztatów; rozpoznanie poziomu grupy; proste ćwiczenia rozgrzewające i koordynacyjne
 2. Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające górne i dolne partie ciała
 3. Gra w bule – trening koordynacyjny
 4. Ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne z piłkami
 5. Podstawowe elementy jogi i aerobiku

Zajęciach IT w obszarze zdrowia

 1. Wprowadzenie do tematu, zakładanie Moje IKP
 2. Logowanie do MojeIKP, Korzystanie z Moje IKP, e-recepty, e-skierowanie, certyfikat, karta EKUZ
 3. Teleporady, porady on-line
 4. Korzystanie z pomocnych portali: KtoMaLek, uPacjenta
 5. Ćwiczenia na pamięć i koncentrację z wykorzystaniem smartfona
 6. Bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń cyfrowych

Zajęciach aktywizacji umysłowej

 1. Wprowadzenie do zajęć. Trening utrzymywania koncentracji za pomocą łamigłówek
 2. Trening pamięci z wykorzystaniem aplikacji memo
 3. Ćwiczenie refleksu i spostrzegawczości z wykorzystaniem gier planszowych
 4. Rozwój wyobraźni z pomocą zajęć Virtual Reality
 5. Edukacja emocjonalna – postawy empatyczne i asertywne, radzenie sobie z gniewem i złością

Spotkaniach z ekspertami z obszaru zdrowia.

Okres realizacji: 01.04.2023 – 31.12.2023 

Zapraszamy do zapisów – mail: office@aktywni.eu oraz pod numerem telefonu 509 798 490 

Formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku Formularz zgłoszeniowy

„Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”