Nowe Horyzonty dla Działań Społecznych: Innowacje i modernizacja w NGO

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Nowe Horyzonty dla Działań Społecznych: Innowacje i modernizacja w NGO” w ramach programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Okres realizacji projektu: 14.03.2024 – 14.03.2025

Stowarzyszenie Aktywni.eu to łódzka organizacja pozarządowa, która od 2013 roku działa na rzecz społeczności lokalnych, mieszkańców Łodzi i okolicznych powiatów. Nasze projekty mają zasięg wojewódzki, krajowy i międzynarodowy. W naszej organizacji zrzeszamy kilkadziesiąt osób różnych grup wiekowych, co nadaje nam charakter organizacji międzypokoleniowej.

Z jakimi problemami się mierzymy?

 • ograniczenia w mobilności, które dotykają osoby niepełnosprawne – uczestników i zespół,
 • brak odpowiedniego oprogramowania, sprzętu komputerowego i narzędzi,
 • brak wystarczającej infrastruktury i narzędzi, które umożliwiałyby skuteczną i efektywną pracę zdalną,
 • potrzeba rozwoju naszych możliwości w zakresie organizacji szkoleń online, które będą interaktywne, angażujące i dostosowane do różnych grup wiekowych,
 • brak możliwości zatrudnienia nowych pracowników, w tym osób zagrożonych wykluczeniem.

Jakie działania zrealizujemy?

 • zakup wartości niematerialnych jak oprogramowanie i licencje mający na celu rozwinięcie potencjału w zakresie prowadzonej przez nas działalności działalności (energooszczędny serwer, oprogramowanie graficzne, licencje na oprogramowanie do e-learningu, szkoleń online, wideokonferencji i komunikacji
 • wyposażenie biura i sal szkoleniowych zgodne z zasadami ergonomii pracy biurowej, pozwoli nam zadbać o zdrowie, komfort i efektywność naszych pracowników jak i uczestników prowadzonych przez nas działań jak warsztaty, szkolenia czy dyskusje panelowe,
 • doposażenie umożliwiające pracę zdalną (w tym rozwój biurowej infrastruktury technologicznej, licencje i oprogramowania, niezbędne urządzenia komputerowe),
 • rozwój procesu digitalizacji, tak aby ograniczać przetwarzanie informacji i dokumentów papierowych na rzecz cyfrowych,
 • informacja i promocja związana z modernizacją (kampanie promocyjne, tworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych, modernizacja i aktualizacja strony internetowej).

Jakie zakładamy efekty?

 • zwiększenia obrotów finansowych, które przeznaczymy na rozwój naszego zespołu i działalności,
 • rozszerzenie skali działalności, zwiększenie oferty edukacyjnej, integracyjnej, ekologicznej i włączeniowej,
 • uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Poprzez rozwijanie potencjału organizacji, inwestowanie w nowoczesne narzędzia i technologie, oraz promowanie zrównoważonego rozwoju, dążymy do wzmacniania naszej organizacji, podnoszenia efektywności działań i zwiększania naszego wpływu na społeczność. Zapraszamy do obserwacji naszych działań i kontaktu pod adresem office@aktywni.eu.