Świadczenie usługi w zakresie PRZYGOTOWANIA 2 interaktywnych filmów edukacyjnych

W ramach procedury rozeznania rynku, zapraszamy do składania ofert na usługę obejmującą przygotowanie 2 interaktywnych filmów edukacyjnych w 4 wersjach językowych na potrzeby projektu „Infoverload” realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ . Szczegółowy zakres usługi opisany jest w załączonym dokumencie: SZOPZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).