Rozpoczęcie projektu „Centrum Rzemiosła Seniorów”

Stowarzyszenie Aktywni eu. rozpoczęło realizację kolejnego projektu dla seniorów powyżej 60 r.ż. z Łodzi i okolic.  Celem projektu realizowanego przez grupę wolontariuszy jest: aktywizacja 40 seniorów w ich czasie wolnym, poprzez organizację cyklicznych zajęć,  stworzenie i utrzymanie w Łodzi Centrum Rzemiosła Seniorów, gdzie będą organizowane zajęcia dla seniorów poprawa samopoczucia […]