Rozpoczęcie projektu „Seniorze, na zdrowie!”

Stowarzyszenie Aktywni.eu już niedługo rozpocznie realizację projektu „Seniorze, na zdrowie!” skierowanego dla lokalnej społeczności powiatu łódzkiego w wieku 60+. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia fizycznego, co za tym idzie psychicznego seniorów oraz wykreowanie lokalnych liderów zdrowia, którzy będą zarażać innych swoim zapałem do wykonywania aktywności fizycznej. Podczas projektu zostaną […]