Działania w projekcie „Houston, mamy problem”

Naszym projektem jest skoncentrowanie się na opracowaniu rozwiązań mających na celu wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży. Rozumiemy, że zdrowie psychiczne jest niezwykle istotne dla ogólnego dobrostanu i rozwoju młodych ludzi. Chcemy zapewnić im narzędzia i zasoby potrzebne do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami i trudnościami, które mogą wpływać na ich samopoczucie […]

Projekt Uwaga na zdrowie!

Stowarzyszenie Aktywni.eu rozpoczyna nowy projekt „Uwaga na zdrowie!” skierowany do osób w wieku 60+ z powiatu Łódź, Łódź Wschód, zgierskiego oraz poddębickiego. W ramach projektu przewidziane są: Zajęcia aktywności fizycznej Wprowadzenie do warsztatów; rozpoznanie poziomu grupy; proste ćwiczenia rozgrzewające i koordynacyjne Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające górne i dolne partie ciała […]

Zakończenie projektu „Zdalny Senior”

30.11.2022 zakończyliśmy realizację projektu „Zdalny Senior”.  Efekty i działania Dzięki projektowi udało nam się zwiększyć kompetencje cyfrowe u 81 seniorów z Łodzi i Poddębic o łącznej długości 244 godzin. Nauczyliśmy ich obsługi Zoom’a, Skype’a oraz narzędzi służących do komunikacji w Internecie. Dzięki znajomości tych narzędzi, seniorzy będą w stanie korzystać […]

Zakończone szkolenie z wykorzystywania VR w edukacji

W dniach 28-30.10 odbyło się w Çanakkale w Turcji szkolenie dla pracowników młodzieżowych na temat wykorzystywania wirtualnej rzeczywistości w edukacji. W sumie uczestniczyło w nim 13 osób z Polski, Grecji i Turcji. Szkolenie trwało 3 dni, co oznacza 20 godzin szkoleniowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali Youthpassy potwierdzające efekty kształcenia zdobyte w […]

Szkolenie VR dla pracowników młodzieżowych

W dniach 28-30.10 odbędzie się w Çanakkale w Turcji szkolenie dla pracowników młodzieżowych na temat wykorzystywania wirtualnej rzeczywistości w edukacji. Partnerstwo chce bardziej upowszechnić wykorzystywanie tej metody w edukacji nieformalnej młodzieży, aby uczynić ją bardziej atrakcyjną i motywującą dla młodych ludzi. Osoby, które zdobędą nową wiedzę i umiejętności w czasie […]