Działania w projekcie „Houston, mamy problem”

Naszym projektem jest skoncentrowanie się na opracowaniu rozwiązań mających na celu wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży. Rozumiemy, że zdrowie psychiczne jest niezwykle istotne dla ogólnego dobrostanu i rozwoju młodych ludzi. Chcemy zapewnić im narzędzia i zasoby potrzebne do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami i trudnościami, które mogą wpływać na ich samopoczucie […]

Projekt dla seniorów „Uwaga na zdrowie!”

Stowarzyszenie Aktywni.eu rozpoczyna nowy projekt „Uwaga na zdrowie!” skierowany do osób w wieku 60+ z powiatu Łódź, Łódź Wschód, zgierskiego oraz poddębickiego. W ramach projektu przewidziane są: Zajęcia aktywności fizycznej Wprowadzenie do warsztatów; rozpoznanie poziomu grupy; proste ćwiczenia rozgrzewające i koordynacyjne Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające górne i dolne partie ciała […]