Robimy Zoom na Seniora!

Stowarzyszenie Aktywni.eu wspiera rozwój kompetencji cyfrowych u seniorów.

W ramach projektu „Zdalny Senior”, finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej, powstała broszura dotycząca obsługi aplikacji Zoom. Broszura powstała dzięki współpracy 5 wolontariuszy, którzy realizują projekt „Zdalny Senior”. Broszura jest bezpłatna i gotowa do pobrania. Klikając TUTAJ, pobierzesz broszurę. Dzięki broszurze dowiesz się jak pobrać aplikację Zoom, jak się do niej zalogować oraz jak z niej korzystać. Aplikacja Zoom to program umożliwiający udział w szkoleniach on-line. Wiele szkoleń w erze postepidemicznej nadal jest w formule on-line. To przykład wykluczenia cyfrowego seniorów, którzy nie potrafią brać udziału w zdalnych zajęciach. Cały projekt „Zdalny Senior” ma na celu poprawę kompetencji cyfrowych u seniorów pod kątem ich uczestnictwa w szkoleniach on-line.