DL Trainers’ Development Path

PrintPrint


Wyzwania XXI wieku – globalizacja, przeciążenie informacjami, szybkie zmiany, wirtualizacja – prowadzą do coraz większej liczby wymagań dla uczniów i edukatorów. Umiejętności prowadzenia zajęć nieustannie się zmieniają. Większość instytucji i organizacji szkoleniowych wygląda dziś tak samo, jak wiele lat temu, a sami nauczyciele / trenerzy często nie rozwijają praktyk i umiejętności niezbędnych do zaspokojenia różnorodnych potrzeb dzisiejszych uczniów. Widzą konieczność wejścia na rynek e-learningu i zmiany ich profilu, ale często boją się takiej zmiany – szczególnie dojrzali pedagodzy – lub dostępne szkolenia nie oferują wyraźnego przejścia do e-learningu z prostym wyjaśnieniem, dobrymi zadaniami, przykładami, ćwiczenia i kompleksowa wiedza trenerów niezbędna do nauczania na odległość.

Projekt jest odpowiedzią na brak projektów, które oferują nowe umiejętności trenerom, którzy pracują w tradycyjny sposób i chcieliby zdobyć nowe umiejętności związane z e-learningiem. Trenerzy/edukatorzy /mentorzy z doświadczeniem zazwyczaj boją się wejść na nowe obszary i korzystać z nowych narzędzi, które wymagają wiedzy informatycznej.

Uczestnicy:

Projekt dotrze do osób dojrzałych, które są trenerami / pedagogami / mentorami, którzy pracują w tradycyjny sposób i chcieliby zdobyć nowe umiejętności związane z e-learningiem.

Główne cele:

 • Poprawa jakości szkolenia trenerów / pedagogów / mentorów
 • Wymiana najlepszych praktyk partnerów
 • Wspieranie dostarczania i oceny kluczowych kompetencji trenerów: umiejętności szkoleniowe
  w zakresie e-learningu oraz umiejętności cyfrowych, które zostaną uwzględnione w programach nauczania
 • Wprowadzanie, rozwijanie i promowanie innowacyjnych metod i narzędzi w szkoleniu poprzez wspieranie spersonalizowanych metod nauczania dla trenerów / nauczycieli / mentorów, otwarte i elastyczne uczenie się, mobilność wirtualna poprzez wprowadzenie platformy e-learningowej otwartej dla wszystkich trenerów
 • Promowanie współpracy transgranicznej w dziedzinie edukacji i uczenia się poprzez e-learning, ponieważ wszyscy partnerzy będą pracować nad DL i e-learningiem
 • Poprawa rozwoju zawodowego osób pracujących / aktywnych w edukacji poprzez oferowanie im nowych kompetencji i zdolności do pracy online poprzez zmianę profilu zawodowego
 • Zwiększenie jakości i zakresu szkoleń, metodologii opartych na ICT i wykorzystania OER – poprzez wprowadzenie nowych metod, narzędzi, e-learningu, spersonalizowanego nauczania

Więcej informacji na stronie oraz stronie facebooka:

DLFacebook_logo_(square)

Partnerzy projektu:

 • Association for Education and Development of Disabled People (Grecja)
 • Plungės suaugusiųjų švietimo centras (Litwa)
 • DIRECT Association (Rumunia)

Rezultaty projektu

Podręcznik, jako jeden z końcowych rezultatów tego projektu, zawiera szczegółowy manual i porady dla trenerów, którzy poprowadząć szkolenia na omawiane tutaj tematy. Ogólny zarys szkolenia składa się z 7 rozdziałów,a każdy zawiera materiał na 10 godzin dydaktycznych, które razem stanowią 70 godzin materiałów edukacyjnych, zebranych i uporządkowanych w jednej książce. Sylabus obejmuje tematy takie jak motywacja studentów, zarządzanie czasem i najważniejsze – e-platformy i komunikacja online. Każdy rozdział zawiera zarówno materiały teoretyczne, jak i praktyczne, scenariusze, ćwiczenia i rzeczy niezbędne do prowadzenia zajęć – dokładne kroki do zorganizowania takich szkoleń w łatwy i efektywny sposób.

Serdecznie zapraszamy na naszą bezpłatną platformę e-learningową stworzoną z myślą o edukatorach, którzy pragną wzmocnić swoje umiejętności cyfrowe i wykorzystywać technologie podczas zajęć online oraz w tzw. blended learningu. Użytkownik znajdzie tutaj dużo porad i praktycznych filmików. Wszystkie materiały są gromadzone w 7 modułach. Można postępować zgodnie ze schematem lub wybrać moduł, który jest dla nas najbardziej interesujący. Tworząc te materiały kierowaliśmy się mottem „Prawdziwi edukatorzy uczą się całe życie”.

Aby uzyskać dostęp do materiałów, niezbędna jest rejestracja na stronie

Platforma E-learningowa
Przechwytywanie

Materiały edukacyjne powstałe w projekcie są bezpłatne.
Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tych materiałów nie stanowi poparcia dla ich treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Galeria z projektu:

IMG_20191010_165424IMG_20191011_162106fb (4)20190914_11095165072990_2700603973300362_4839688957245521920_o20200221_121033