INFOverload

eulogo_infoverload

Projekt INFOverload realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne obejmuje działania mające przede wszystkim na celu podniesienie umiejętności zawodowych młodych ludzi w zakresie zarządzania informacjami. Wszystkie podjęte w ramach projektu działania, będą prowadziły do wzrostu świadomości w dziedzinie zarządzania technologiami informatycznymi oraz informacjami.


Rezultatem projektu jest stworzenie programu, który nauczy młodych ludzi, jak radzić sobie z przeciążeniem informacją, jak wyszukiwać, wybierać i przetwarzać informacje, aby uniknąć marnowania czasu i wysiłku na ich przetwarzanie.


Projekt wzmacnia współpracę pomiędzy organizacjami, wymianę praktyk oraz wdraża innowacyjne narzędzia w dziedzinie edukacji.


Innowacyjność projektu polegać będzie na stworzeniu unikalnego i zintegrowanego szkolenia, które zostanie wprowadzone przez każdą organizację. Szkolenie będzie transnarodowe i wielokulturowe, dostosowane do uczestników z różnych krajów partnerskich i ich wieku. Szkolenie będzie składać się z innowacyjnych, kreatywnych materiałów i narzędzi.


Projekt INFOveroload to:

 1. Wewnętrzny coaching personelu partnerów zaangażowanych w projekt.
 2. Międzynarodowe spotkania w Rumunii, na Litwie i w Polsce oraz wspólne szkolenie na Malcie.
 3. Opracowanie zestawu scenariuszy dla Kursu w 4 głównych obszarach: wyszukiwanie, wybór, analiza, przetwarzanie i zarządzanie informacjami.
 4. Opracowanie 2 interaktywnych filmów.
 5. Międzynarodowa praca nad grą planszową.
 6. Organizacja kursów dla młodych ludzi we wszystkich krajach partnerskich.
 7. Gra miejska w każdym kraju partnerskim.
 8. Konferencja w Polsce podsumowująca rezultaty projektu.

Okres realizacji projektu: 31.05.2019 – 30.05.2021
Partnerzy projektu:

 • Institute of Mobile Technologies for Education and Culture IMOTEC (Litwa)
 • Training to Malta (Malta)
 • Asociatia Direct (Rumunia)

Zapraszamy do zapoznania się z naszym projektem i polubienia naszego profilu na Facebooku.REZULTATY PROJEKTU:  

Zapraszamy do zapoznawania się, pobierania i wykorzystywania w celach edukacyjnych materiałów. 

Materiały te są udosptępnione na otwartej licencji CC.3.0 BY-NC-NFD (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska). Licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nietworzenie utworów zależnych).

Więcej informacji http://creativecommons.org/licences/by-nc/nd/3.0/pl/legalcode)

Wszytkie materiały zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Materiały te odzwierciedlają jedynie stanowiska jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.  

Infoverload_kreatywne animacje o FakeNewsach
Animacje o FakeNewsach

Infoverload_kreatywne animacje o wyszukiwaniu informacji

EN – https://imotec.lt/infoverload/    

LT – https://imotec.lt/lt-infoverload/

RO – https://imotec.lt/ro-infoverload/PL – https://imotec.lt/pl-infoverload/

VIDEO with subtitles EN – RO – PL – LT
https://www.youtube.com/watch?v=soSdXFe5sPg


INFOverload-prezentacja-0
INFOverload-prezentacja-1
INFOverload-prezentacja-2
INFOverload-prezentacja-3
INFOverload-prezentacja-4
INFOverload-prezentacja-5