Rozwój NGO

„Rozwój NGO – nowoczesne metody i narzędzia” – projekt dofinansowany w ramach Programu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


Okres realizacji projektu: 01.03.2019 – 30.11.2020


Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i NGO w życie publiczne przez zwiększenie wiedzy, potencjału i rozwój umiejętności członków, kadry i wolontariuszy III sektora w obszarze budowania pozytywnego wizerunku NGO i stworzenia optymalnego systemu komunikacji z otoczeniem. Kluczowym tematem projektu będzie rozwój potencjału NGO, wykorzystanie newtech, przygotowanie kadry NGO do wykorzystania ich w praktyce.


Oczekiwane rezultaty:

 • stworzenie nowoczesnych, efektywnych kanałów komunikacji NGO z obywatelami;
 • poprawa i wypracowanie pozytywnego wizerunku NGO;
 • zwiększenie aktywności NGO przez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań;
 • uatrakcyjnienie oferty NGO, przez zastosowanie nowych narzędzi;
 • podniesienie kompetencji i umiejętności kadry NGO;
 • zwiększenie zaangażowania obywateli i NGO w życie publiczne.

Działania projektowe:

 • 5 spotkań informacyjnych z przedstawicielami NGO, na których prezentowane będą założenia projektu i szanse jakie daje dla organizacji;
 • 2-dniowe szkolenia tematyczne z zakresu PR, promocji, wizerunku, komunikacji z otoczeniem i marketingu;
 • 3h doradztwa bezpośredniego i 2 h doradztwa on-line dla NGO;
 • „szyte na miarę” plany komunikacji i promocji organizacji;
 • konkurs na najciekawszą prezentację NGO;
 • konferencja dotycząca wizerunku NGO i komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi;
 • utworzenie sieci/grupy wsparcia NGO w zakresie PR i promocji.

Odbiorcami projektu będą pracownicy, członkowie, wolontariusze organizacji pozarządowych z centralnej Polski (woj. łódzkie oraz ościenne powiaty z województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego), którzy zadeklarują chęć udziału w projekcie. Szczególnie będziemy starali się dotrzeć do organizacji o krótszym stażu, organizacji skupiających starsze osoby, osoby z grup wykluczeniowych, z obszarów o utrudnionym dostępie do szkoleń, spotkań.


Adresatami projektu będzie minimum 70 NGO, 170 osób z tych NGO, które są pracownikami, członkami, wolontariuszami.
Będą to głównie osoby, które zajmują się lub chcą zajmować się w ramach organizacji sprawami wizerunku, promocji, komunikacją, PR, przygotowywania prezentacji etc.

W części warsztatowo – doradczej udział weźmie min. 60 NGO i 150 osób, a w części konkursowej dodatkowe 10 NGO i ok. 20 osób.

Stowarzyszenie Aktywnych.eu jest stałą grupą doradców, którzy poza projektami służą pomocą NGO.

Po zakończeniu projektu uczestnicy będą mogli korzystać z nieodpłatnych porad bezpośrednich i on-line z tematyki projektu.
Fora i grupy, które powstaną w trakcie projektu, będą kontynuowane po zakończeniu na zasadzie peer support.


Udział w projekcie jest bezpłatny.


Organizacje oraz osoby związane z NGO chcące uczestniczyć w projekcie są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z regulaminem projektu.
Dokumenty dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej:
Formularz zgłoszeniowy NGO (pdf, 281kB)
Formularz zgłoszeniowy – UCZESTNIK (pdf, 317kB)
Regulamin udziału w projekcie (pdf, 293kB)
RODO-Obowiązek informacyjny i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pdf, 297kB)


Szczegółowe informacje można uzyskać:
+48 690 158 090
aktywni.eu@op.pl
Rozwój NGO


Osoba do kontaktu w sprawach projektu: Katarzyna Adamek

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
Ilość miejsc ograniczona.
niw rozwoj_ngo_HQ_color_transparent_RGB Program-Fundusz-Inicjatyw-Obywatelskich