Projekt „Nowe zagrożenie – nowe wyzwania”

wyzwania-logo

Czas trwania: 01.11.2016 – 28.02.2018

Cel projektu: dialog między osobami młodymi a decydentami.

Tematyka: Zjawisko fonoholizmu – opis zjawiska, jego objawów, metody przeciwdziałania.

Uczestnicy: młodzież w wieku od 15 do 30. roku życia, decydenci i eksperci z obszaru problemów związanych z fonoholizmem.

Planowane działania:

  1. Wypracowanie profesjonalnego testu badającego poziom uzależnienia od telefonu.
  2. Badania internetowe on-line, skierowane do młodzieży w wieku 15-30 dotyczące fonoholizmu .
  3. Debata medialna inaugurująca projekt z udziałem ekspertów – edukatorów, psychologów, lekarzy, decydentów.
  4. Pięć warsztatów dla młodzieży, youth workerów, edukatorów, opiekunów, z udziałem ekspertów i decydentów, na których będziemy wypracowywać narzędzia zmierzające do zmniejszenia zjawiska fonoholizmu.
  5. Dwie debaty dotyczące fonoholizmu z udziałem młodzieży, decydentów i ekspertów, gdzie przedstawimy wypracowane narzędzia i przedyskutujemy możliwość ich implementacji w różnych obszarach – szkoły, rodziny, miejsca publiczne.
  6. Trzy  happeningi w województwie łódzkim, w których udział wezmą młodzi uczestnicy, przedstawiciele ekspertów oraz grupa animująca scenki nawiązujące do fonoholizmu.
  7. Konferencja podsumowująca projekt i wydarzenia w projekcie oraz efekty z udziałem decydentów, młodzieży, mediów, opiekunów, youth workerów.
  8. Opracowanie broszury  na temat tego jak rozpoznać fonoholizm, co to jest fonoholizm, jak mu zapobiegać.
  9. Kodeks etykiety telefonicznej – wypracowane na warsztatach narzędzie zawierające zasady użytkowania telefonu i zachowań „telefonicznych”.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Koordynator Agnieszka Urbaniak

Kontakt – e-mail: aktywni.eu@op.pl, telefon: +48690158090