Bezpieczny Senior ASOS

Projekt „Bezpieczny Senior” skierowany jest do mieszkańców regionu łódzkiego w wieku 60+ i ma na celu edukację seniorów w obszarze bezpieczeństwa. Realizując projekt chcemy wpajać seniorom zasady postępowania w przypadku popełnienia na nich przestępstwa, zasady jak chronić własne bezpieczeństwo a także uzmysłowić wagę problemu. Poprzez realizację interaktywnych warsztatów dotyczących: bezpieczeństwa dokumentów i danych,ochrony przed metodami działania złodziei i oszustów ( np. metoda „na wnuczka”), bezpieczeństwa finansów (m.in.korzystanie z bankomatów, bankowości internetowej, kart płatniczych) oraz danych osobowych chcemy podnieść świadomość seniorów oraz zapobiec dalszym takim przypadkom. Realizując szkolenia zamierzamy nauczyć seniorów praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach dla nich niebezpiecznych. Na koniec w formie interaktywnego Quizu podsumujemy nabytą wiedzę. Projekt realizowany będzie przy współpracy z : Klubem Seniora z Kutna (przy FINS), Akademią Seniora, Domami Dziennego Pobytu, Stowarzyszeniem Nasza Wspólna Sprawa. Projekt będzie trwał 1.3-31.12.2018r.

Zadanie współrealizowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. 🙂