Projekt Rozwój NGO

„Rozwój NGO – nowoczesne metody i narzędzia” – projekt dofinansowany w ramach Programu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 – 30.11.2020

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i NGO w życie publiczne przez zwiększenie wiedzy, potencjału i rozwój umiejętności członków, kadry i wolontariuszy III sektora w obszarze budowania pozytywnego wizerunku NGO i stworzenia optymalnego systemu komunikacji z otoczeniem. Kluczowym tematem projektu będzie rozwój potencjału NGO, wykorzystanie newtech, przygotowanie kadry NGO do wykorzystania ich w praktyce.