Świadczenie usługi w zakresie opracowania platformy e-learningowej

W ramach procedury rozeznania rynku, zapraszamy do składania ofert na usługę obejmującą opracowanie koncepcji i mechaniki edukacyjnej gry planszowej na potrzeby projektu „DL Trainers’ Development Path” realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ Edykacja Dorosłych.

Szczegółowy zakres usług opisany jest w załączonym dokumencie: SZOPZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).

Informacje o ofercie

Formularz ofertowy, wraz z załącznikami, należy przekazać do dnia 25.04.2019 r.

Szczegółowe informacje o wymaganiach oraz o sposobie przygotowania oferty znajdują się w dokumencie: SOPZ oraz w dołączonych do niego załącznikach.

Kryteria oceny

Kryteriami oceny składanych ofert będą:

  • Cena – 100 %

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. szacowanych kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Osoba do kontaktu

Justyna Słoma, tel. 690 158 090, e-mail: aktywni.eu@op.pl

Materiały

Załącznik nr 1_formularz oferty_platforma e-learningowa

SZOPZ_platforma e-learningowa