Nowy projekt szkoleniowy realizowany przy wsparciu Erasmus+

 Stowarzyszenie Aktywni.EU  rozpoczyna projekt szkoleniowym współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji i umiejętności członków i trenerów organizacji w kontekście prowadzenia szkoleń i warsztatów dla osób starszych z wykorzystaniem nowych narzędzi i metod zwiększających aktywność fizyczną, aktywny tryb życia i wdrażające trening umysłu , które będą prowadzić do zwiększenia efektywności oferowanych przez organizację zajęć. Główny nacisk kładziony jest na edukację osób dorosłych-seniorów oraz współpracę międzypokoleniową.

Projekt umożliwi:
– zdobycie umiejętności, wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń łączących różne formy działań (merytoryczne i aktywność fizyczna);
– otwarcie na międzykulturowość, przełamanie barier związanych z komunikowaniem się w języku angielskim;
– poprawienie umiejętności komunikacji, łączenia aktywności edukacyjnej z aktywnością fizyczną;
– umiejętność motywowania i angażowania uczestników szkoleń;
– nowatorskie i innowacyjne narzędzia w prowadzeniu szkoleń;
– wykorzystanie nowych metod prowadzenia zajęć, łączenia różnych form;
– pasywnych i aktywnych, które zwiększą efektywność szkoleń i ich atrakcyjność.
Efekty będą już weryfikowane w trakcie zajęć praktycznych i ewaluacji postępu i zaangażowania.