Świadczenie usługi w zakresie WYDRUKU edukacyjnej gry planszowej

W ramach procedury rozeznania rynku, zapraszamy do składania ofert na usługę obejmującą wydruk edukacyjnej gry planszowej na potrzeby projektu „Infoverload” realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ .

Szczegółowy zakres usługi opisany jest w załączonym dokumencie: SZOPZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).

Informacje o ofercie

Formularz ofertowy, wraz załącznikami, należy przekazać do dnia 10.03.2020 r.

Szczegółowe informacje o wymaganiach oraz o sposobie przygotowania oferty znajdują się w dokumencie: SOPZ oraz w dołączonych do niego załącznikach.

 

Kryteria oceny

Kryteriami oceny składanych ofert będą:

  • Cena – 100 %

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. szacowanych kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

 

Osoba do kontaktu

Katarzyna Adamek, tel. 509 798 490, e-mail: aktywni.eu@op.pl

Materiały

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (docx, pdf)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (docx, pdf)