„Seniorze, na zdrowie!” – zaproszenie na warsztaty sportowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach sportowych, które odbędą się w Łodzi w 2 terminach:

17.05. o godzinie 13.30-14.30 w Kuźnia Centrum Atletyki, przy ul. Gdańskiej 126/128 

22.05.  godzinie 13.00-14.00 w Ogrodzie Botanicznym, przy ul. Krzemienieckiej 36/38 

Podczas warsztatów uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe, z elementami zdrowego kręgosłupa i strechingu. Celem warsztatów jest promocja aktywności sportowej oraz edukacja nt. zdrowia fizycznego wśród seniorów. Uczestnicy proszeni są o wzięcie na warsztaty odpowiedniego stroju i obuwia sportowego oraz przybycie 30 minut przed rozpoczęciem warsztatów. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie. Zgłoszenia przyjmowane będą pod numerem telefonu: 509 798 490 Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Projekt „Seniorze, na zdrowie” o numerze 2023-1-PL01-ESC30-SOL-000136308 jest finansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. 

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają
poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.