Zapraszamy na Łódzkie Senioralia!

Szanowni Państwo,

przed nami czwarta edycja „Łódzkich Senioraliów” – cyklu wydarzeń związanych z edukacją, zdrowiem, kulturą, aktywnością fizyczną oraz szeroko pojętym rozwojem osób starszych. Poprzez tą inicjatywę chcemy zachęcać seniorów do podejmowania aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy oraz rozwijania pasji. Wskazujemy miejsca, w których osoby 60+ mogą się rozwijać oraz promujemy działania i inicjatywy proseniorskie. IV Łódzkie Senioralia odbędą się w terminie 13-26 maja 2017 r. Dwa tygodnie wydarzeń dla seniorów przygotowanych przez partnerów inicjatywy tradycyjnie otworzy uroczysta inauguracja połączona z występem znanego artysty.  Integralną częścią tegorocznej edycji Łódzkich Senioraliów będzie Ogólnopolski Konkurs Drzewo Pokoleń organizowany przez Urząd Miasta Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Konkurs będzie miał na celu wyłonienie i uhonorowanie organizacji pozarządowych, firm, instytucji jak i seniorów realizujących projekty w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się oraz podejmujących wszelką działalność przyczyniającą się do poprawy jakości życia osób 60+. Gala Konkursu, której towarzyszyć będzie wręczenie nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii oraz występ artystyczny stanowić będzie również oficjalne zakończenie IV Łódzkich Senioraliów.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnej odsłonie tego przedsięwzięcia!

Poprzednie edycje „Łódzkich Senioraliów” spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród Seniorów. W gronie organizatorów ostatniej edycji znalazło się 115 partnerów – organizacji pozarządowych, instytucji, podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz partnerów Miejskiej Karty Seniora. Zostało przygotowanych 500 wydarzeń, z których skorzystało ponad 50 tys. osób.

„IV Łódzkie Senioralia” odbędą się w dniach 13  – 26 maja 2017 r. i zostały podzielone na trzy główne obszary aktywności:

I. 13 maja 2017r.  – UROCZYSTA INAUGURACJA
Oficjalnego otwarcia „IV Łódzkich Senioraliów” dokona Prezydent Miasta Łodzi, która przekaże Seniorom klucze do bram miasta. W programie inauguracji zaplanowane zostały pokazy oraz występy artystyczne. Utworzone zostaną także stoiska wystawowe. Ukoronowaniem oficjalnej inauguracji będzie występ znanego artysty.

II. 14 – 26 maja 2017r. – CYKL WYDARZEŃ współtworzony przez: organizacje pozarządowe, kluby, instytucje i podmioty działające na rzecz osób starszych, w tym przez partnerów Miejskiej Karty Seniora. Zajęcia będą podzielone na kategorie: zdrowie, kultura, edukacja, sport/rekreacja, porady/drzwi otwarte. Zaproponowana zostanie szeroka oferta spotkań dla seniorów, które mogą przybierać różne formy: wykładów, warsztatów, lekcji pokazowych, wycieczek, spotkań tematycznych, spektakli, koncertów, itp.

III. 26 maja 2017r. GALA KONKURSU DRZEWO POKOLEŃ
organizowanego przez Uniwersytet Medyczny oraz Urząd Miasta Łodzi, który będzie miał na celu wyłonienie i uhonorowanie samorządów, organizacji pozarządowych, firm, instytucji jak i seniorów realizujących projekty w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się oraz podejmujących wszelką działalność przyczyniającą się do poprawy jakości życia osób 60+.

W trakcie trwania „IV Łódzkich Senioraliów” osoby posiadające Miejską Kartę Seniora będą mogły podróżować bezpłatnie komunikacją miejską na terenie miasta. Mamy nadzieję, że będzie to stanowiło dodatkową motywację dla osób 60+ do udziału w wydarzeniu i podjęcia aktywności.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram wydarzeń zostaną umieszczone w informatorze „IV Łódzkich Senioraliów”, który przed rozpoczęciem wydarzenia zostanie załączony do Expressu Ilustrowanego oraz będzie wydawany w wyznaczonych punktach w każdej dzielnicy naszego miasta.

Wierzymy, że Państwa wsparcie i działania na rzecz organizowanego wydarzenia uświetnią tegoroczną edycję „Łódzkich Senioraliów”.

Wszelkie informacje dotyczące IV Łódzkich Senioraliów znajdą Państwo na stronie http://seniorzy.uml.lodz.pl/w-2671.html

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Zespół ds. Seniorów
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Łodzi
ul. Zachodnia 47
91-066 Łódź
Tel. (+48) 42 638 47 30
E-mail: seniorzy@uml.lodz.pl
www.seniorzy.uml.lodz.pl