Nadchodzące wydarzenia dla seniorów w Łodzi

Wszystkich seniorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nadchodzących wydarzeniach:

WARSZTATY MUZYKI ELEKTRONICZNEJ DLA SENIORÓW – 7.03.2017 

Łukasz Kazek wraz z Transatlantyk Festival zaprasza na warsztaty przybliżające seniorom fenomen współczesnej muzyki elektronicznej. Projekt dedykowany jest osobom po 60. roku życia, a jego ideą jest zasypywanie przepaści międzypokoleniowych, próba szukania wspólnego języka.
W repertuarze warsztatów przewidziane są: wykład o muzyce elektronicznej nakreślający jej ramy gatunkowe, genezę, filozofię, praktyczny pokaz instrumentarium, panel dyskusyjny, QUIZ dla uczestników oraz drobny poczęstunek. Warsztaty poprowadzi Łukasz Długołęcki, zaś w roli wykładowcy/instruktora wystąpi kompozytor, inżynier dźwięku, kulturoznawca – Paweł Szygendowski. Przyświecającym nam celem jest otwarcie seniorom drzwi do wiedzy na temat współczesnej muzyki, kultury, ruchów młodzieżowych. Muzyka nie powinna dzielić ale być co najwyżej pretekstem do dialogu, do zrozumienia siebie nawzajem. Ta inicjatywa to próba budowania mostów międzygeneracyjnych zbliżania do siebie ludzi poprzez muzykę i dialog.

WSTĘP WOLNY – WYMAGANE ZAPISY 

Spotkanie, które odbędzie się w klubie 6.Dzielnica (znajdującym się w bramie ul. Piotrkowskiej 102) w dniu 7 marca 2017 r. Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 18:00. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wiadomość zwrotną w postaci e-maila, bądź telefonu w celu utrzymania kontaktu z organizatorami. Serdecznie zapraszamy!

ZAPISY:

Łukasz Kazek
tel. 510 211 981
kazeklukasz@gmail.com

INFORMACJE O WARSZTATACH:
https://www.facebook.com/events/688767541295284/

ŁÓDZKA AKADEMIA ZDROWIA – 28.02.2017 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia w ramach programu  Łódź – Zdrowe Miasto zaprasza 28 lutego na wykład z cyklu  Łódzka Akademia Zdrowia „Choroby jelit – problem osób w każdym wieku”.
28.02.2017 , GODZ. 16:00 , Duża Sala Obrad UMŁ, ul. Piotrkowska 104

„60+WOLONTARIAT” – 6 i 13.03.2017 – ZAPISY 

W marcu w ramach projektu „60+WOLONTARIAT” odbędzie się szkolenie na rzecz poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów 60+, które poprowadzi Fundacja „Centrum Rozwoju Medycyny” współpracująca z Ministrem Zdrowia.

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów jest problemem globalnym. Zgodnie z ustaleniami badań prowadzonych w Polsce jedynie połowa pacjentów w sposób prawidłowy przestrzega zaleceń terapeutycznych. Prowadzi to do znaczącego obniżenia skuteczności terapii, powikłań jak i do strat finansowych narodowego płatnika szacowanych na 6 mld pln.

Całość prezentacji będzie odbywała się w atmosferze życzliwości i szacunku, aby nie dyskredytować konkretnych, niepożądanych postaw. W trakcie spotkania zasugerujemy wyłonienie grupek samopomocowych, złożonych z osób, które nawzajem będą wspierały się w pokonywaniu barier w nierespektowaniu zaleceń lekarskich. Będziemy zachęcali do rozszerzenia grup poza osoby uczestniczące w zajęciach – uczestnicy spotkania zostaną poproszeni o poszerzenie grupy poza uczestników spotkania: znajomych i rodzinę.

Szkolenie podzielone jest na dwa spotkania, które odbędą się w dniach: 6 i 13 marca,
w godzinach 11:00- 13:00 w Dużej Sali Obrad UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104.

ZAPISY

Na zakończenie spotkania koordynator projektu wręczy uczestnikom wykaz wydarzeń (sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych,  zdrowotnych) odbywających się w Łodzi w najbliższym okresie. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z Zespołem ds. Seniorów , aby umożlwić przygotowanie odpowiedniej liczby wykazów wydarzeń.

Zespół ds. Seniorów UMŁ
ul. Zachodnia 47
42 638 47 30 / k.jarosinska@uml.lodz.pl