Projekt DL Trainers’ Development Path

Print

Wyzwania XXI wieku – globalizacja, przeciążenie informacjami, szybkie zmiany, wirtualizacja – prowadzą do coraz większej liczby wymagań dla uczniów i edukatorów. Umiejętności prowadzenia zajęć nieustannie się zmieniają. Większość instytucji i organizacji szkoleniowych wygląda dziś tak samo, jak wiele lat temu, a sami nauczyciele / trenerzy często nie rozwijają praktyk i umiejętności niezbędnych do zaspokojenia różnorodnych potrzeb dzisiejszych uczniów. Widzą konieczność wejścia na rynek e-learningu i zmiany ich profilu, ale często boją się takiej zmiany – szczególnie dojrzali pedagodzy – lub dostępne szkolenia nie oferują wyraźnego przejścia do e-learningu z prostym wyjaśnieniem, dobrymi zadaniami, przykładami, ćwiczenia i kompleksowa wiedza trenerów niezbędna do nauczania na odległość.

Projekt jest odpowiedzią na brak projektów, które oferują nowe umiejętności trenerom, którzy pracują w tradycyjny sposób i chcieliby zdobyć nowe umiejętności związane z e-learningiem. Trenerzy/edukatorzy /mentorzy z doświadczeniem zazwyczaj boją się wejść na nowe obszary i korzystać z nowych narzędzi, które wymagają wiedzy informatycznej.

Uczestnicy:

Projekt dotrze do osób dojrzałych, które są trenerami / pedagogami / mentorami, którzy pracują w tradycyjny sposób i chcieliby zdobyć nowe umiejętności związane z e-learningiem.

Główne cele:

 • Poprawa jakości szkolenia trenerów / pedagogów / mentorów
 • Wymiana najlepszych praktyk partnerów
 • Wspieranie dostarczania i oceny kluczowych kompetencji trenerów: umiejętności szkoleniowe
  w zakresie e-learningu oraz umiejętności cyfrowych, które zostaną uwzględnione w programach nauczania
 • Wprowadzanie, rozwijanie i promowanie innowacyjnych metod i narzędzi w szkoleniu poprzez wspieranie spersonalizowanych metod nauczania dla trenerów / nauczycieli / mentorów, otwarte i elastyczne uczenie się, mobilność wirtualna poprzez wprowadzenie platformy e-learningowej otwartej dla wszystkich trenerów
 • Promowanie współpracy transgranicznej w dziedzinie edukacji i uczenia się poprzez e-learning, ponieważ wszyscy partnerzy będą pracować nad DL i e-learningiem
 • Poprawa rozwoju zawodowego osób pracujących / aktywnych w edukacji poprzez oferowanie im nowych kompetencji i zdolności do pracy online poprzez zmianę profilu zawodowego
 • Zwiększenie jakości i zakresu szkoleń, metodologii opartych na ICT i wykorzystania OER – poprzez wprowadzenie nowych metod, narzędzi, e-learningu, spersonalizowanego nauczania

Więcej informacji:

DLFacebook_logo_(square)

Partnerzy projektu:

 • Association for Education and Development of Disabled People (Grecja)
 • Plungės suaugusiųjų švietimo centras (Litwa)
 • DIRECT Association (Rumunia)

graphic (about the project)