Zakończenie projektu „Zdalny Senior”

30.11.2022 zakończyliśmy realizację projektu „Zdalny Senior”. 

Efekty i działania

Dzięki projektowi udało nam się zwiększyć kompetencje cyfrowe u 81 seniorów z Łodzi i Poddębic o łącznej długości 244 godzin. Nauczyliśmy ich obsługi Zoom’a, Skype’a oraz narzędzi służących do komunikacji w Internecie. Dzięki znajomości tych narzędzi, seniorzy będą w stanie korzystać ze szkoleń on-line, komunikować sie z innymi osobami. W projekcie zorganizowaliśmy także 8 krótkich spotkań on-line, dzięki czemu seniorzy byli w stanie przetestować swoje nowo nabyte kompetencje. Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy chcieli swój wolny czas poświęcać na wolontariat i działania na rzecz lokalnej społeczności. Projekt zwiększył nasze zaangażowanie w życie społeczne, zwłaszcza w działalność na rzecz osób starszych. Promowaliśmy wartości tożsame wartościom Europejskiego Korpusu Solidarności, czyli spójność, solidarność, aktywne obywatelstwo. Uważamy, że bardzo ograniczona możliwość korzystania ze szkoleń online przez seniorów jest wyzwaniem społecznym, a nasz projekt i nasz pomysł był reakcją na to wyzwanie. Nasz projekt miał na celu włączenie seniorów w życie społeczne poprzez przystosowanie ich do nowej, bardziej cyfrowej rzeczywistości. Nasz projekt to przykład promowania zrównoważonego rozwoju, równych szans i włączenia społecznego (w tym przypadku seniorów).

Grupa inicjatywna

Pomysłodawcą projektu Zdalny Senior jest grupa pięciu wolontariuszy: Michał, Adam, Karolina, Adam i Martyna. Na co dzień współpracowali z coachem, który pomagał im rozwijać indywidualne kompetencje oraz wspierał realizację projektu. Koordynatorem projektu był Michał. Monitorował wszystkie działania w projekcie. Nadzorował budżet i harmonogram. Za promocję projektu odpowiadał Adam. Zajmował się również rekrutacją uczestników – wspomagał pozostałych członków grupy projektowej.  Karolina rekrutowała uczestników do projektu. Martyna zajmowała się administracją projektu. Ania koordynowała konsultacje.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z zajęć on-line, które przeprowadziliśmy dla seniorów. Dziękujemy wszystkim za udział w projekcie i miłe słowa!