Program projektu – „Houston, mamy problem!”

Celem naszego projektu „Houston, mamy problem, czyli debata o problemach młodzieży” jest zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi na temat depresji oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań do walki z tą chorobą. Chcemy wspierać i inspirować ludzi, którzy borykają się z depresją, jak również edukować społeczeństwo na temat tego problemu i zmniejszyć jego stigmatyzację. Razem możemy stworzyć przestrzeń, w której każdy z nas będzie miał szansę na lepsze zrozumienie depresji oraz nauczyć się skutecznych metod radzenia sobie z nią.

Zapraszamy do zapoznania się z programem projektu i śledzeniem naszych postępów w jego realizacji.

https://drive.google.com/file/d/1MwQG_f5lBn4W8pZTXMmaVHrhn1ieSUa_/view?usp=sharing