Łącząc siły w walce o zdrowie psychiczne młodych ludzi !!

Zapraszamy do udziału w projekcie młodzież w wieku 15-30 lat.

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości na temat depresji wśród młodych ludzi oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań dla walki z depresją.

Projekt składa się z czterech etapów działań.

Pierwszy etap to warsztaty z psychologiem, podczas których młodzież pozna lepiej sytuację osób z depresją, zrozumie dlaczego depresja występuje oraz dowie się jak ją zwalczać i jak się przed nią bronić. Podczas warszatów  poruszony zostanie również temat  jak radzić sobie ze stresem, nawiązywać lepsze relacji z ludźmi oraz sztuki robienia pierwszego wrażenia.

Drugim etapem projektu jest warsztat wykorzystujący metodę design thinking, podczas którego młodzież stworzy rozwiązania dla miast i władz, dotyczące tego, jak można walczyć z depresją u osób młodych efektywniej.

Trzeci etap to warsztat z prezentowania swoich pomysłów i wystąpień publicznych, dzięki któremu młodzież przygotuje się do przedstawiania swoich pomysłów decydentom podczas debat.

Czwarty etap to debaty z decydentami politycznymi, podczas których obecne będą osoby z Urzędu Miasta, instytucji zajmujących się zdrowiem, tematem depresji, tematem młodzieży oraz kształtowaniem polityki młodzieżowej. Celem tych debat jest wypracowanie wspólnych rozwiązań, które będą gotowe do wdrożenia przez społeczeństwo czy lokalne władze.

Organizator:
Aktywni.EU