INFOverload_gra Treasure Hunt

TreasureHunt

Materiały te są udosptępnione na otwartej licencji CC.3.0 BY-NC-NFD (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska). Licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nietworzenie utworów zależnych).

Więcej informacji http://creativecommons.org/licences/by-nc/nd/3.0/pl/legalcode)

Wszytkie materiały zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Materiały te odzwierciedlają jedynie stanowiska jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.