„Seniorze, na zdrowie!” – warsztaty sportowe dla społeczności lokalnej

Uczestnicy projektu zorganizowali dla społeczności lokalnej warsztat sportowy, podczas którego wykonywane były ćwiczenia, których
seniorzy uczyli się podczas swoich warsztatów. Celem było zaktywizowanie seniorów do aktywności obywatelskiej oraz aktywności ruchowej. Warsztaty odbyły się w Kuźni Centrum Atletyki pod czujnym okiem trenerki Sylwii. 

Poniżej fotorelacja z warsztatu.

 

Projekt „Seniorze, na zdrowie” o numerze 2023-1-PL01-ESC30-SOL-000136308 jest finansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. 

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają
poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.