„Seniorze, na zdrowie!” – drugi warsztat dla społeczności lokalnej

Uczestnicy projektu zorganizowali dla społeczności lokalnej kolejny warsztat sportowy. Tym razem w plenerze – w Ogrodzie Botanicznym uczestnicy wykonywali ćwiczenia, których seniorzy nauczyli się podczas swoich warsztatów. Celem było zaktywizowanie seniorów do aktywności obywatelskiej oraz aktywności ruchowej. Nad przebiegiem warsztatu czuwała trenerka Sylwia. 

Poniżej fotorelacja z warsztatu.

 

 

 

 

Projekt „Seniorze, na zdrowie” o numerze 2023-1-PL01-ESC30-SOL-000136308 jest finansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. 

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają
poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.