Infoverload_kreatywne animacje

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REZULTATAMI PROJEKTU INFOVERLOAD – są to interaktywne filmiki edukacyjne dotyczące fake newsów oraz wyszukiwania informacji. Filmiki dostępne są w 4 wersjach językowych – polskiej, angielskiej, rumuńskiej oraz litewskiej. 

Animacje o FakeNewsach

EN – https://imotec.lt/infoverload/    

LT – https://imotec.lt/lt-infoverload/

RO – https://imotec.lt/ro-infoverload/

PL – https://imotec.lt/pl-infoverload/

VIDEO with subtitles EN – RO – PL – LT

https://www.youtube.com/channel/UCwIsw8qOUaLe9-RAbKg6SLQ
https://www.youtube.com/watch?v=soSdXFe5sPg

Materiały te są udostępnione na otwartej licencji CC.3.0 BY-NC-NFD (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska). Licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nietworzenie utworów zależnych).

Więcej informacji http://creativecommons.org/licences/by-nc/nd/3.0/pl/legalcode)

Wszystkie materiały zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Materiały te odzwierciedlają jedynie stanowiska jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.