Aktywnie w Europie

Stowarzyszenie Aktywni.eu realizuje projekt pt. „Aktywnie w Europie” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

EU flag-Erasmus+_vect_POS


Cel projektu


Głównym celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji i umiejętności członków organizacji w kontekście prowadzenia szkoleń i warsztatów z wykorzystaniem nowych narzędzi i technologii, które będą prowadzić do zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez organizację zajęć. Dzięki wzbogaconej ofercie szkoleniowej oraz zwiększonej wiedzy uczestników, organizacja będzie mogła dostarczać lepsze i ciekawsze szkolenia, a tym samym wpłynie to na zwiększanie umiejętności i kompetencji społeczności lokalnej, która będzie korzystać ze szkoleń. Dzięki realizacji projektu polepszy się oferta i efektowność szkoleniowa oraz zwiększy się atrakcyjność i znaczenie organizacji.

Projekt zakłada kształcenie trenerów, zwiększanie ich umiejętności i kompetencji oraz naukę nowych metod i narzędzi szkoleniowych. Dzięki udziale w projekcie, trenerzy zyskają pewność siebie, umiejętność autoprezentacji i dostosowania narzędzi do tematyki i odbiorców szkoleń, co wpłynie również na atrakcyjność samych szkoleń. Dzięki temu uczestnicy szkoleń będą chętniej się kształcić, będą bardziej zainteresowani i zmotywowany do zdobywania nowych umiejętności.


Działania


Głównymi działaniami jest uczestnictwo w mobilnościach zagranicznych oraz job shadowing mających na celu zdobycie umiejętności i kompetencji trenerskich z zakresu:
– efektywnej komunikacji
– autoprezentacji, budowania autorytetu, kreowania wizerunku
– metody kształcenia z wykorzystaniem nowych technologii
– praca ze zróżnicowanymi grupami
– prowadzenie szkoleń dla osób dorosłych i seniorów
W ramach projektu przewidziane są również spotkania przygotowawcze, warsztaty kulturowe i językowe, spotkania podsumowujące i ewaluacyjne oraz warsztaty „wzorcowe”.


Oczekiwane rezultaty


Do zakładanych rezultatów projektu należy zaliczyć poszerzoną i zaktualizowaną ofertę szkoleniową Stowarzyszenia. Nowa wiedza i umiejętności znacząco wpłyną na działania organizacji poprzez polepszenie jakości oferowanych szkoleń i warsztatów oraz lepsze ich dostosowanie do wymagań indywidualnych uczestników.

W ramach mobilności, uczestnicy będą mogli nawiązać kontakty międzynarodowe oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniami i innymi organizacjami i firmami z Unii Europejskiej.
Projekt wpłynie również na jakość realizowanych projektów oraz pracę członków organizacji – dzięki wyjazdom i licznym spotkaniom nauczą się lepiej współpracować i dzielić wiedzą z innymi.