Kształcenie kadry szansą rozwoju organizacji

Stowarzyszenie Aktywni.eu realizuje  w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna projekt – „Kształcenie kadry szansą rozwoju organizacji”.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji i umiejętności członków organizacji w kontekście prowadzenia szkoleń i warsztatów z włączeniem elementów aktywności, sportu i działań promujących zdrowy styl życia oraz treningu umysłu z wykorzystaniem nowych narzędzi i technologii, które zwiększą atrakcyjność oferowanych przez organizację zajęć, a tym samym zwiększą umiejętności i kompetencji społeczności lokalnej, która będzie korzystać ze szkoleń.

Celem nadrzędnym jest zwiększenie efektywności szkoleniowej naszej org, zwiększenie atrakcyjności naszej oferty skierowanej do osób dojrzałych oraz poprzez to zwiększenie atrakcyjności i znaczenia naszej organizacji.

 

Nawiążemy współpracę z innymi organizacjami z krajów UE, które mają podobny profil działalności i skupiają swoje działania na osobach dorosłych, w szczególności seniorach – doświadczenie i współpraca będą służyć wdrożeniu podobnych rozwiązań na rynku lokalnym. Naszym celem jest rozpoczęcie realizacji nowych wspólnych projektów międzynarodowych. Projekt pozwoli nam na skorzystanie z najlepszych praktyk innych organizacji.

 

Projekt pozwoli na poszerzenie oferty szkoleniowej szczególnie dla słuchaczy dojrzałych, zwiększenie ilości i jakości szkoleń oferowanych przez Stowarzyszenie Aktywni.eu, które będą dopasowane do wymagań uczestników, poprzez udział trenerów w szkoleniach podnoszących umiejętności. Dzięki udziałowi w projekcie  wdrożymy metody i narzędzia edukacyjne adekwatne do wieku i potencjału naszych słuchaczy, powstanie dobrze przygotowana grupa „senior trainer”, którzy będą prowadzili profesjonalne spotkania i szkolenia dla starszych odbiorców.  Chcemy połączyć oferowane działania i szkolenia z aktywnością fizyczną i zdrowotną seniorów.

Projekt umożliwi dalszy rozwój, zwiększanie kompetencji i szans na rynku pracy członkom Stowarzyszenia, którzy wezmą udział w projekcie, jak również osobom, którym ta wiedza została przekazana.

Działania

W ramach projektu odbędą się przede wszystkim wyjazdy zagraniczne na szkolenia (3 mobilności) i jedna obserwacja pracy (job shadowing), poprzedzone przygotowaniami, w ramach których miejsce mają m.in. spotkania wewnętrzne, nieformalne spotkania kulturowe oraz przygotowania językowe. Celem spotkań przygotowawczych było określenie celów indywidualnych dla uczestników oraz określenie które tematy są kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju organizacji.

W projekcie zaplanowano udział w następujących szkoleniach i job shadowing:

  1. Prowadzenie szkoleń dla grup słuchaczy starszych. Poznanie najnowszych narzędzi, metod pracy, sposobów komunikacji z uczestnikami, tworzenia przyjaznego środowiska pracy, budowanie zaufania w grupie.
  2. Szkolenie z zakresu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia w szkoleniach dla osób starszych . Metody, sposoby, narzędzia wdrażające i promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.
  3. Szkolenie z zakresu aktywności intelektualnej i treningu umysłu w szkoleniach dla osób starszych oraz aktywności umysłowej połączonej z realizacją standardowego programu szkoleń.
  4. Job shadowing -poznawanie pracy poprzez obserwację aktywnej pracy z osobami starszymi.

 

Po szkoleniach odbędą się spotkania podsumowujące wewnętrzne oraz zewnętrzne, na które zapraszaliśmy osoby z innych organizacji pozarządowych. Spotkania zewnętrzne mają na celu przekazanie zdobytej wiedzy trenerom oraz partnerom, aby można było ją wykorzystać i włączyć do programów szkoleń.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Czas trwania projektu: 31.12.2020 – 29.06.2022