Rozpoczęcie projektu „Seniorze, na zdrowie!”

Stowarzyszenie Aktywni.eu już niedługo rozpocznie realizację projektu „Seniorze, na zdrowie!” skierowanego dla lokalnej społeczności powiatu łódzkiego w wieku 60+.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia fizycznego, co za tym idzie psychicznego seniorów oraz wykreowanie lokalnych liderów zdrowia, którzy będą zarażać innych swoim zapałem do wykonywania aktywności fizycznej.

Podczas projektu zostaną zebrane dwie grupy 15-osobowe, które będą spotykać się raz w tygodniu w celu realizacji ćwiczeń i treningów ze wcześniej stworzonego podręcznika. W podręczniku będą znajdować się różnorodne ćwiczenia, odmiennych aktywności fizycznych np. yoga. Będzie tam również poświęcony specjalny rozdział, w którym seniorzy znajdą informację jak wykonywać aktywność fizyczną za darmo, w domu oraz jakie płyną z niej korzyści dla organizmu.

W ramach projektu uczestnicy również będą organizować happening dla lokalnej społeczności w tematyce sportowej w celu propagowania takiej formy spędzania czasu. Projekt zostanie podsumowany eventem dla większej społeczności, a jego najważniejszy dorobek, czyli podręcznik w wersji cyfrowej zostanie udostępniony na stronach dla seniorów, tak by każdy mógł z niego korzystać!

Zapisy pod numerem telefonu: 509 798 490 lub mailowo: office@aktywni.eu 

Projekt „Seniorze, na zdrowie” o numerze 2023-1-PL01-ESC30-SOL-000136308 jest finansowany z środków Unii Europejskiej, w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. 

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają
poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.