Wirtualna rzeczywistość w edukacji pozaformalnej

Stowarzyszenie Aktywni.eu w maju 2022 rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu „Wirtualna rzeczywistość w edukacji pozaformalnej” w ramach programu Erasmus +, sektor młodzież.

Projekt jest adresowany z jednej strony do trenerów i edukatorzy zajmujący się edukacją pozaformalną dla młodych ludzi, pracowników organizacji pozarządowych, liderów pracujący z młodzieżą oraz edukatorów zapewniających edukację alternatywną i internetową dla młodych ludzi.

Ale z drugiej strony z projektu skorzystają i wezmą w nim udział również młodzi ludzie zainteresowani edukacją pozaformalną, którzy chcą podnieść swoją motywację do nauki i chcą w większym stopniu wykorzystywać w nauce nowe technologie.


Główne cele projektu:

 • zwiększenie świadomości, że wirtualna rzeczywistość może być wykorzystywana jako narzędzia edukacyjnego w edukacji młodzieży
 • poprawa jakości i efektywności edukacji młodzieży poprzez wykorzystanie nowych technologii takich jak wirtualna rzeczywistość
 • zwiększenie zainteresowania młodych ludzi pozaformalnym uczeniem się i ich motywacji do nauki poprzez korzystanie z nowoczesnych i atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych takich jak wirtualna rzeczywistość
 • rozwój wiedzy i kompetencji osób pracujących z młodzieżą o wirtualnej rzeczywistości jako narzędziu edukacyjnym
 • transfer wiedzy pomiędzy mniej i bardziej doświadczonymi instytucjami z zakresu wirtualnej rzeczywistości w edukacji młodzieży

Rezultaty projektu:

 • opracowanie międzynarodowego zestawu studiów przypadków dotyczących wirtualnej rzeczywistości w edukacji młodzieży
 • organizacja międzynarodowego szkolenia dla kadry instytucji partnerskich z zakresu wykorzystywania wirtualnej rzeczywistości jako narzędzia edukacyjnego
 • zorganizowanie warsztatów kaskadowych o tej samej tematyce dla edukatorów młodzieżowych w krajach partnerskich
 • zorganizowanie zajęć edukacyjnych w ramach edukacji pozaformalnej dla młodzieży z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości
 • organizacja seminarium promocyjnego na temat wirtualnej rzeczywistości jako narzędzia edukacyjnego w 3 krajach partnerskich
 • stworzenie strony internetowej promującej wirtualną rzeczywistość w edukacji młodzieży

Partnerzy w projekcie:

 • Stowarzyszenie „Aktywni.EU”, Łódź, Polska- koordynator
 • Nara Egitim Teknolojileri Anonim Sirketi, Çanakkale, Turcja
 • SCIENTIFIC ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF LIFELONG LEARNING, TRIKALA, Grecja

Strona internetowa projektu: Virtual Reality for Youth