Projekt „Aktywni w nowej rzeczywistości”

Projekt „Aktywni w nowej rzeczywistości” to projekt mający na celu podniesienie potencjału instytucjonalnego naszego Stowarzyszenia.
W ramach projektu zaplanowaliśmy przeszkolenie pracowników z e-learningu i wdrożenie ich do pracy on-line w ramach szkoleń i doradztwa. Jednocześnie zakupiony sprzęt – laptop z oprogramowaniem, kamera, słuchawki, mikrofon z funkcją wyciszenia i statyw do stanowiska e-learningowego umożliwią pracę edukacyjną on-line. Podczas projektu opracowane przez ekspertów zostały pakiety materiałów do e-learningu z zarządzania informacją i bezpieczeństwa w sieci, po czym nasza kadra wzięła udział w warsztatach na ten temat. W ramach projektu zakupiony został również sprzęt pozwalający przystosować się do nowej rzeczywistości – sprzęt, który umożliwi pracę zdalną.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.