Projekt SOS

Wystartował projekt przeznaczony dla osób powyżej 60-go roku życia: „Sąsiedzka Opieka nad Seniorem (SOS)”.

Projekt ma na celu zapewnienie doraźnej opieki i pomocy społecznej. W ramach projektu osoby starsze zostaną przeszkolone z pierwszej pomocy, z opieki nad osobą starszą, z komunikacji – czyli jak rozmawiać ze starszą osobą oraz jak w nagłych wypadkach używać telefonów. Zajęcia będą prowadzone przez osoby biegłe w danej profesji – pielęgniarkę, opiekunkę, trenerów oraz osoby pracujące w PCK. W trakcie szkoleń będą wykorzystywane profesjonalne urządzenia do pierwszej pomocy czy specjalistyczne łóżka medyczne. W przerwach na zajęciach, dla uczestników, jest przewidziany drobny catering.

Zapraszamy do zapisów! Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 603 811 156 lub adresem e-mail: aktywni.eu@op.pl

Zapraszamy do udziału!