Projekt DL Trainers’ Development Path

Wyzwania XXI wieku – globalizacja, przeciążenie informacjami, szybkie zmiany, wirtualizacja – prowadzą do coraz większej liczby wymagań dla uczniów i edukatorów. Umiejętności prowadzenia zajęć nieustannie się zmieniają. Większość instytucji i organizacji szkoleniowych wygląda dziś tak samo, jak wiele lat temu, a sami nauczyciele / trenerzy często nie rozwijają praktyk i […]

Bezpieczny Senior ASOS

Projekt „Bezpieczny Senior” skierowany jest do mieszkańców regionu łódzkiego w wieku 60+ i ma na celu edukację seniorów w obszarze bezpieczeństwa. Realizując projekt chcemy wpajać seniorom zasady postępowania w przypadku popełnienia na nich przestępstwa, zasady jak chronić własne bezpieczeństwo a także uzmysłowić wagę problemu. Poprzez realizację interaktywnych warsztatów dotyczących: bezpieczeństwa […]

Projekt „Bezpieczny Senior”

Projekt „Bezpieczny Senior” skierowany jest do mieszkańców Łodzi w wieku 60+ i ma na celu edukację seniorów w obszarze bezpieczeństwa. Realizując projekt chcemy wpajać seniorom zasady postępowania w przypadku popełnienia na nich przestępstwa, zasady jak chronić własne bezpieczeństwo a także uzmysłowić wagę problemu. Poprzez realizację cyklu 3 warsztatów dotyczących: bezpieczeństwa […]

Zapraszamy na Łódzkie Senioralia!

Szanowni Państwo, przed nami czwarta edycja „Łódzkich Senioraliów” – cyklu wydarzeń związanych z edukacją, zdrowiem, kulturą, aktywnością fizyczną oraz szeroko pojętym rozwojem osób starszych. Poprzez tą inicjatywę chcemy zachęcać seniorów do podejmowania aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy oraz rozwijania pasji. Wskazujemy miejsca, w których osoby 60+ mogą się rozwijać oraz […]

Nadchodzące wydarzenia dla seniorów w Łodzi

Wszystkich seniorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nadchodzących wydarzeniach: WARSZTATY MUZYKI ELEKTRONICZNEJ DLA SENIORÓW – 7.03.2017  Łukasz Kazek wraz z Transatlantyk Festival zaprasza na warsztaty przybliżające seniorom fenomen współczesnej muzyki elektronicznej. Projekt dedykowany jest osobom po 60. roku życia, a jego ideą jest zasypywanie przepaści międzypokoleniowych, próba szukania wspólnego […]

Aktywnie w Europie

Stowarzyszenie Aktywni.eu realizuje projekt pt. „Aktywnie w Europie” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Cel projektu Głównym celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji i umiejętności członków organizacji w kontekście prowadzenia szkoleń i warsztatów z wykorzystaniem nowych narzędzi i technologii, które będą prowadzić do zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez organizację zajęć. Dzięki wzbogaconej ofercie […]

Projekt „Nowe zagrożenie – nowe wyzwania”

Czas trwania: 01.11.2016 – 28.02.2018 Cel projektu: dialog między osobami młodymi a decydentami. Tematyka: Zjawisko fonoholizmu – opis zjawiska, jego objawów, metody przeciwdziałania. Uczestnicy: młodzież w wieku od 15 do 30. roku życia, decydenci i eksperci z obszaru problemów związanych z fonoholizmem. Planowane działania: Wypracowanie profesjonalnego testu badającego poziom uzależnienia […]