Zdalny Senior

 

Stowarzyszenie Aktywni.eu rozpoczyna realizację nowego projektu.

Tytuł: Zdalny Senior.
Numer projektu: 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036204
Data realizacji: 01.12.2021 – 30.11.2022

Projekt Zdalny Senior to inicjatywa stworzona przez piątkę wolontariuszy: Michała, Anię, Adama, Karolinę i Martynę. Młodzież włączyła się w pozyskanie grantu oraz w realizację projektu. Celem projektu jest zwalczanie negatywnych skutków epidemii COVID-19. Poprzez działania młodzież chce edukować seniorów w obszarze korzystania z narzędzi cyfrowych, co doprowadzić ma do wzrostu kompetencji cyfrowych wśród osób starszych w lokalnej społeczności.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone indywidualne konsultacje dla seniorów, podczas których młodzież będzie uczyć korzystać, pobierać i instalować takie aplikacje jak Zoom czy Skype. Dodatkowo, w ramach ewaluacji nabytych umiejętności, seniorzy wezmą udział w szkoleniach on-line, krótkich spotkaniach, podczas których, seniorzy będą mieli szansę, żeby samodzielnie skorzystać z Zoom’a czy Skype’a. Młodzież stworzy także broszurę edukacyjną dla seniorów, która będzie miała na celu dalszą edukację w obszarze korzystania z narzędzi cyfrowych, służących do komunikacji (Zoom czy Skype).

Co mówi młodzież o projekcie?

„Nasze działania kierujemy do osób powyżej 55 roku życia. Będą to osoby z Uniwersytetów III wieku, z Klubów Seniora z
okolicznych dzielnic, będą to nasi dziadkowie, nasze babcie, a także nasi rodzice czy sąsiedzi. Będą to osoby starsze,
które mają problem z pełnym uczestniczeniem w życiu społecznym i które czują się wykluczone poprzez brak wiedzy i
umiejętności w obszarze korzystania z narzędzi do pracy zdalnej, takich jak np. zoom. Seniorzy są grupą, dla której
prowadzonych jest naprawdę wiele działań. Niestety wszystkie są stacjonarne. Epidemia wyhamowała ich rozwój. Cała
nasza grupa uważa, że bardzo ważnym jest dla całej społeczności, żeby wszystkie pokolenia uczyły się przez całe życie.
Poprzez zamknięcie nas w domach, seniorzy zostali pozbawieni takiej szansy. Nasz projekt ma sprawić, że seniorzy
otrzymają bezpłatne zajęcia, podczas których nauczą się korzystania z takich narzędzi jak zoom i będą już mogli brać
udział w szkoleniach online. Jest w tej chwili naprawdę wiele instytucji szkoleniowych, które są wstrzymane z działaniami
(m.in. Stowarzyszenie Aktywni.eu) dla seniorów. Szkolenia online okazały się dla nich naprawdę sporym wyzwaniem, z
którym niestety większość sobie nie radzi. Dzięki naszemu projektowi 80 seniorów weźmie udział w indywidualnych
korepetycjach i poprawi swoje cyfrowe umiejętności, poprzez naukę obsługi narzędzi do zdalnej pracy, np. zoom.
Ważnym aspektem jest dla nas również zmiana postawy seniorów. Są oni często bojaźliwi, boją się sami spróbować
nowych rzeczy. My się wychowywaliśmy w dobie Internetu i jest on dla nas intuicyjny. Poprzez nasz projekt chcemy, żeby
również i dla osób starszych Internet stał się miejscem intuicyjnym. Często seniorzy, którzy biorą udział w szkoleniach,
potem nie mają okazji do tego, by skorzystać ze swoich nowych kompetencji. Dlatego zorganizujemy cykliczne spotkania
online za pomocą narzędzi, których obsługi nauczymy seniorów podczas indywidualnych konsultacji. Podczas takich
spotkań online, seniorzy przećwiczą nabyte umiejętności, a także zobaczą, że są w stanie sami korzystać z narzędzia do
pracy zdalnej, że sami są w stanie wziąć udział w szkoleniach online. Taka forma sprawi, że osoby starsze, które będą
uczestniczyć w projekcie, staną się pewniejsze siebie i będą bać się dużo mniej samodzielnego korzystania z zooma czy
innych narzędzi. Dzięki naszemu projektowi przystosujemy seniorów do bardziej cyfrowej rzeczywistości.”

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do kontaktu:

-> aktywni.eu@op.pl
-> 690 158 090