Jak nawiązywać relacje z ludźmi. Związki i role płciowe

Niezależnie od wieku nawiązywanie relacji jest fundamentalnym aspektem naszego życia

Warsztaty „Jak nawiązywać relacje z ludźmi. Związki i role płciowe” skupiają się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i społecznych, które są kluczowe dla budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Poniżej przedstawiamy główne tematy i cele warsztatów oraz nabyte umiejętności:

Tematy warsztatów:

 1. Nawiązywanie i Utrzymywanie Relacji: Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć techniki nawiązywania kontaktów oraz budowania trwałych relacji z rówieśnikami i innymi ludźmi.
 2. Rozpoznawanie i Nazywanie Emocji: W trakcie warsztatów uczestnicy poznają różne emocje, uczą się, jak je rozpoznawać u siebie i innych oraz jak wyrażać swoje uczucia w sposób klarowny.
 3. Identyfikowanie Stereotypów: Uczestnicy zdobędą umiejętność identyfikowania stereotypów i uprzedzeń oraz pracują nad tym, jak unikać wpływu stereotypów na relacje międzyludzkie.
 4. Rozwiązywanie Konfliktów: Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się skutecznego rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, oparty na empatii, słuchaniu i wyrażaniu własnych potrzeb.
 5. Asertywność: Uczestnicy nabędą umiejętności asertywności, czyli wyrażania swoich potrzeb i granic w sposób jasny i zdecydowany, szanując jednocześnie potrzeby innych.
 6. Samoświadomość: Warsztaty pomogą uczestnikom zwiększyć samoświadomość w zakresie zachowań interpersonalnych i emocjonalnych, co pozwala na dalszy rozwój tych umiejętności.

 

Cele warsztatów:

 • Uczenie się rozpoznawania i nazywania emocji, co pozwala na lepsze porozumiewanie się z innymi ludźmi.
 • Zrozumienie i identyfikowanie stereotypów, które utrudniają nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, a także radzenie sobie z nimi.
 • Rozwijanie umiejętności empatii i zrozumienia potrzeb innych osób.
 • Uczenie się rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, bez stosowania agresji lub przemocy.
 • Ćwiczenie umiejętności słuchania drugiej strony i szukania rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron.
 • Rozwijanie umiejętności asertywności, czyli wyrażania swoich potrzeb i granic w sposób jasny i zdecydowany, ale jednocześnie szanując potrzeby innych.
 • Uczenie się skutecznego nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, budowania relacji i utrzymywania ich na dłuższą metę.
 • Zwiększenie samoświadomości uczestników w zakresie ich zachowań interpersonalnych i emocjonalnych, co pozwoli na dalszy rozwój tych umiejętności.

 

Nabyte umiejętności:

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy posiądą kluczowe umiejętności, takie jak:

 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji z rówieśnikami, oparta na empatii i szacunku.
 • Świadomość i zdolność do nazywania własnych emocji oraz empatyczne rozumienie emocji innych.
 • Zdolność do identyfikacji i unikania stereotypów i uprzedzeń.
 • Zdolność do skutecznego rozwiązywania konfliktów poprzez empatię, słuchanie i komunikację.
 • Umiejętność słuchania aktywnego i zrozumienia punktu widzenia innych.
 • Zdolność do konstruktywnego wyrażania własnych potrzeb i granic.
 • Świadomość różnic kulturowych i zdolność do adaptacji do innych.
 • Zdolność do współpracy, budowania zespołu i rozwiązywania problemów w grupie.

Warsztaty te stanowią doskonałą okazję do osobistego rozwoju i lepszego porozumiewania się z innymi ludźmi, niezależnie od płci czy wieku. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą lepiej przygotowani do współpracy i budowania pozytywnych relacji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Celem naszego projektu „Houston, mamy problem, czyli debata o problemach młodzieży” jest aktywne zaangażowanie młodzieży w życie społeczne i nawiązanie dialogu z decydentami politycznymi, aby znaleźć rozwiązania w walce z depresją wśród osób młodych.