„Uwaga na zdrowie” – podsumowanie projektu

Projekt „Uwaga na zdrowie!” zrealizowany został w okresie 01.04.2023-31.12.2023. Uczestnikami projektu były osoby w wieku 60+ z Łodzi, powiatu łódzko-wschodniego, zgierskiego oraz poddębickiego. W wyniku rekrutacji do projektu zostało zakwalifikowanych 57 osób, które zostały podzielone na 4 grupy: 1 grupa – 13 osób (Łódź), 2 grupa – 10 osób (Łódź-wschód), 3 grupa – 16 osób (Uniejów) oraz 4 grupa – 18 osób (Aleksandrów Łódzki). W każdej grupie odbyło się po 15 godzin zajęć z aktywizacji psychicznej (4 edycje, łącznie 60 godzin), po 15 godzin zajęć fizycznych (4 edycje, łącznie 60 godzin), po 18 godzin zajęć cyfrowych z IT (4 edycje, 72 godzin) oraz spotkania z ekspertami (w Łodzi, Łodzi-wschodzie, Uniejowie – po jednym 3 godzinnym wykładzie, w Aleksandrowie – 2 wykłady, łącznie 4 godziny). Pierwsze zajęcia rozpoczęły się już w lipcu 2023. Uczestnicy projektu wzięli udział także w 2 wydarzeniach live z treningów, podczas których wraz z trenerami przedstawili zestawy różnych ćwiczeń rozciągających, wzmacniających i relaksacyjnych możliwych do wykonania przez seniorów. Wydarzenia były transmitowane na żywo na kanale You Tube Stowarzyszenia w dniu 22.11. oraz 29.11.2023. W ramach projektu przygotowane zostały materiały edukacyjne i promocyjne: podręcznik z ćwiczeniami fizycznymi „Ruch to zdrowie”, narzędziownik „Trening umysłowy dla seniorów” z ćwiczeniami z gimnastyki umysłowej, zestaw 10 filmików instruktażowych dotyczących korzystania z usług medycznych online, filmik promocyjny „Ruch to zdrowie”. Materiały zostały udostępnione na stronie www Stowarzyszenia Aktywni eu., przekazane seniorom, do instytucji partnerskich, organizacji działającym na rzecz seniorów.

Podsumowując:
1. Cel projektu został w 100% osiągnięty poprzez zwiększony udział seniorów w różnych formach spędzania czasu wolnego.
2. Każde zajęcia były dostosowane do potrzeb uczestników, a trenerzy i eksperci wykazali się dużym profesjonalizmem w swojej dziedzinie.
3. Warunki lokalowe, w jakich odbywały się zajęcia, stwarzały przyjazny i bezpieczny klimat.
4. Uczestnicy zajęć deklarują dalsze spotykanie się, by wykorzystywać zakupione gry, w grupie radośnie spędzać czas i dawać przykład dbałości o własne zdrowie.

Projekt „Uwaga na zdrowie” realizowany był przez Stowarzyszenie Aktywni eu., dofinansowany został ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.