„Seniorze, na zdrowie!” – zaproszenie na happenig do Parku Julianowskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w Happeningu – warsztatach z Nordic Walking oraz zapoznania się z ofertą Stowarzyszenia Aktywni eu. na stoisku informacyjnym w dniu 24 maja w godzinach 14-16 w Parku Julianowskim w Łodzi. 

Podczas pikniku będziemy informować o projekcie, Europejskim Korpusie Solidarności, angażowaniu seniorów w różnorodne działania aktywizujące, wolontariacie, działalności Stowarzyszenia oraz rozdawać gadżety i publikacje z tym związane.

Warsztaty z Nordic Walking będą podzielone na dwie części. W części pierwszej omówiona zostanie prawidłowa technika, przygotowany zostanie i dobrany sprzęt oraz przeprowadzona zostanie rozgrzewka i ćwiczenia rozciągające. W części drugiej odbędzie się wspólny spacer po Parku Julianowskim po wyznaczonej wcześniej trasie.

Uczestnicy proszeni są o przybycie 30 minut przed rozpoczęciem warsztatu w miejsce wskazane przez Stowarzyszenie na terenie Parku. Stowarzyszenie zapewnia sprzęt dla uczestników (kijki).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie. Zgłoszenia przyjmowane będą pod numerem telefonu: 509 798 490 Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w happeningu jest bezpłatny.

Projekt „Seniorze, na zdrowie” o numerze 2023-1-PL01-ESC30-SOL-000136308 jest finansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. 

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają
poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.